BIZTOSÍTÁSOK
AZ ÖN IGÉNYEINEK
MEGFELELŐEN

Lakásbiztosítások
Jármű biztosítások
Életbiztosítások
Vállalati biztosítások

LAKÁSBIZTOSÍTÁS
AKÁR 42% KEDVEZMÉNNYEL

Kérjen ajánlatot és
Kösse meg online!

GYERMEKJÖVŐ PROGRAM
GONDOSKODJON
GYERMEKE JÖVŐJÉRŐL!

Kérjen ajánlatot!

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS
20% ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL!

Kérjen ajánlatot!

 

 

 

 


Lakásbiztosítás

Az ön igényeire szabva, 4 termék 21 alapkockázat, akár 42% kedvezmény, korrekt gyors kárrendezés.

Kösse meg online!

KGFB Biztosítás

Most díjmentes kiegészítő biztosítások. Kedvező Casco biztosítás. Együttkötési akciók!

Kösse meg online!

Életbiztosítás

Nyugdíj előtakarékosság, vegye igénybe a 20%-os állami támogatást. Gondoskodjon nyugdíjáról!

Kérjen ajánlatot!

Vállalati biztosítás

Vagyonőr biztosítás, Szakmai és Általános felelősségbiztosítás, Egészségprogram biztosítás.

Kérjen ajánlatot!


Üdvözljük honlapunkon!

Megtiszteltetésnek vesszük, hogy meglátogatta weboldalunkat. Több mint tíz éve foglalkozunk biztosítások kötésével. A rohanó világban három fontos tényező játszik szerepet az emberek életében.

Idő, Pénz, Biztonság!

Ezen a honlapon a biztonságot szeretnénk kiemelni és segítséget nyújtani ön és családja, és vállalkozása részére. Foglalkozunk az országban megtalálható összes biztosítási formával, vállalkozásunk keretén belül. A felmerült kérdéseit felteheti telefonon vagy e-mailben is!

Dr. Dollenstein Istvánné
Orosné Dollenstein Ildikó

Biztosítási tanácsadóként azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy ügyfeleinket szolgáljuk. Ez számtalan területen lehetséges, ám az alábbiakat kiemelten fontosnak tartjuk:

 • Biztosítási szükségletek felmérése
 • Biztosítási tanácsadás - hogy utólag ne legyenek kételyei
 • Szerződéskötés - biztosítási ajánlatok kalkulálása és felvétele szakszerűen
 • Megoldások, ha gondja adódna a díjfizetéssel
 • Javaslatok, ha megváltoztak a körülmények - minden szerződés módosítható!
 • kárbejelentés - Ne küzdjön egymaga a bajban!
 • Szolgáltatási igények ügyintézése - Ha a biztosítása lejárt...

Tapasztalatunk szerint, az ügyfél a szerződéskötéssel csak az első lépést teszi meg. Ám ahhoz, hogy a szerződéskötésben megjelölt célját elérje, azt a szerződés egész tartama alatt ápolni kell. Ebben is számíthat ránk!

Felhasználási Feltételek

A biztositson.hu oldal üzemeltetője: Orosné Dollenstein Ildikó Biztosítási Tanácsadó

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 52.

Posta címe: 1119 Budapest, Petzvál József u. 52.

MNB reg. szám: 105031087690

Elérhetőség:

Mobil: 06/ 70 623 89 02

e-mail: info@biztositson.hu

Definíciók:

Szolgáltató:

a biztositson.hu weboldalon biztosítási tanácsadó tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat nyújt.

Felhasználó:

azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik a Szolgáltató weboldalán keresztül információhoz jutnak, vagy adatokat, tényeket közölnek.

Ajánlat:

a Felhasználó által a weboldalakon elektronikusan megadott információk alapján generált dokumentum.

Ajánlatkérés:

A Felhasználó a weboldalon információkat, és adatokat szolgáltat Szolgáltató számára, mely alapján Szolgáltató email-ben, telefonon vagy személyesen felveszi a kapcsolatot Felhasználóval és ajánlatot ad.

Szerződés:

az Ügyfél által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat és annak módozatát, továbbá feltételeit, és díjszabását rögzíti.

Hírlevél:

Szolgáltató jogosult a Felhasználási feltételeket elfogadó Felhasználó számára hírleveleket küldeni, melyben a minden napi pénzpiaci újdonságokra és érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmet, továbbá újabb, kedvezőbb szerződések megkötésére ösztönöz.

Személyes konzultáció:

Szolgáltató egy személyes találkozó keretében is a Felhasználók, illetve meglévő Ügyfelei rendelkezésére áll, amennyiben erre igény mutatkozik.

1. Ajánlatkérés

1.1. A weboldalon történő ajánlatkérés minden Felhasználó számára lehetséges. Ajánlatkérés során legalább egy valós e-mail cím és egy valós telefonszám megadása szükséges, mely alapján Szolgáltató Felhasználó számára választ tud adni. A Felhasználó köteles a weboldalakon történő ajánlatkéréshez a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát elfogadni. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja.

1.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2. A weboldal szolgáltatásai

Felhasználó jogosult a weboldal összes szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.

Szolgáltatások:

Szolgáltatás választás, ajánlatkérés,hírlevél feliratkozás, online szerződéskötés.

3. Ajánlatkérés

3.1. A Weboldalon elektronikusan megadott adatok alapján biztosítási ajánlatkérések eszközölhetőek a Felhasználók által. Az ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

3.2. Az ajánlatkérést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak valós telefonszámmal együtt és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó az ajánlatkéréshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető ajánlat elutasításért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. Szolgáltató a Felhasználó ajánlatkérésének megérkezését követően köteles a Felhasználó részére az ajánlatkérést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

3.4. A Felhasználó az ajánlatkérés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. A Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

5. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

5.1. A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

5.2. A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

5.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti

6. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

6.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.

6.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

6.3. A Szolgáltató a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal

7. Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

8. Adatvédemi nyilatkozat

8.1. A Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

 • 1. az 1992. évi LXIII. törvény – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • 2. az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
 • 3. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), továbbá
 • 4. az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

8.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

8.3. A weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az ajánlatkérés elvégzésével Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

8.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

8.5. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat egy CRM rendszerben a jogosultság fennállásáig kezeli. Felhasználó kifejezett kérésére az összes adatot Szolgáltató töröl a rendszerből.

8.6. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

8.7. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

8.8. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.

9.9. Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre: info@biztositson.hu Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

9. Egyebek

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldalon található tartalmak a Generali Providencia Zrt. hivatalos honlapján a www.generali.hu megtekinthetőek teljes egészében, az oldalon feltüntetett egyéb vélemények nem képezi a cég hivatalos állásfoglalást. A cég az ajánlatok hatályos biztosítási és egyéb szerződési feltételeit honlapján közzé teszi.

9.2. A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon található szolgáltatások használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.4. A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.

9.5. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

10. Kapcsolat:

 • Telefon: +36-70/623 89 02
 • E-mail: info@biztositson.hu
 • Internet cím: www.biztositson.hu

Ügyfeleink írták